Malba a její základní dělení

Úvod  V tomto článku bychom Vám rádi představili základní techniky malby a vlastnosti,  kterými se od sebe liší. Velký rozdíl je právě už v použitých barvách samotných. Záleží  třeba na tom, jestli jsou ředitelné vodou (akvarelové barvy, tempery, akryl), nebo je  potřeba mít speciální ředidla (olejové barvy). Odlišně při malbě postupujeme, když jsou  barvy jemné […]